Kỹ năng tuyên truyền hiến máu nhân đạo

Kỹ năng tuyên truyền hiến máu nhân đạo
Tuyên truyền gián tiếp
 
HIENMAU.INFO - Lắng nghe nhịp đập của con tim   Dán phát tài liệu treo băng rôn áp phích cổ vũ hiến máu nhân đạo: Là quá trình cung câp thông tin bằng hình ảnh khẩu hiệu văn bản đến các đối tượng được vận động nhằm tạo ra cho họ sự hứng thú mối quan tâm qua đó hiểu biết thêm về phong trào hiến máu nhân đạo. Đây là một phương thức quan trọng giúp đối tượng được vận động chuyển từ trạng thái thờ ơ sang trạng thái nghi vấn. Trong phương thức này không hoặc ít có sự tiếp xúc trực tiếp giữa tuyên truyền viên và đối tượng được vận động nên hiệu quả tuyên truyền không cao.
+ Thuận lợi: - Có thể thực hiện mọi lúc - mọi nơi thời gian thực hiện ngắn.
- Cá nhân có thể tự triển khai.
- Có tác dụng đánh động đối tượng được vận động về hiến máu nhân đạo.
- Mở rộng được phổ tuyên truyền - vận động hiến máu nhân đạo.
+ Khó khăn: - Tốn kém về tiền của.
- Hạn chế tiếp xúc giữa tuyên truyền viên và đối tượng được vận động.
- Đối tượng được vận động có nguy cơ hiểu sai lạc; diễn giải không đầy đủ không đúng đắn các nội dung thông tin về hiến máu nhân đạo mà họ nhận được.
- Thường không thể tạo ra nhận thức đầy đủ thái độ đúng đắn và hành vi phù hợp về hiến máu nhân đạo cho các đối tượng được vận động nếu không có sự kết hợp với các phương thức tuyên truyền khác.

Thư mời hiến máu nhân đạo nhắc lại (Thư tay hoặc email): Là quá trình thăm hỏi động viên chia sẻ các vấn đề xảy ra đối với các tập thể các cá nhân tham gia hiến máu nhân đạo sau khi họ đã hiến máu nhân đạo xong qua đó cung cấp bổ sung các thông tin mà người hiến máu nhân đạo còn chưa biết hay chưa biết rõ khuyến khích họ tiếp tục tham gia hiến máu nhân đạo khi có đủ điều kiện và/hoặc vận động những người xung quanh cùng hiến máu. Trong quá trình tiếp xúc cứ định kỳ ba đến bốn tháng một lần người tuyên truyền viên sẽ gửi thư thăm hỏi và động viên (mời) tập thể hay cá nhân đó tiếp tục tham gia hiến máu nhân đạo.
+ Thuận lợi: - Người được vận động về cơ bản đã có hiểu biết tốt về phong trào hiến máu nhân đạo.
- Người được vận động đã biết khá rõ về tình trạng sức khoẻ của bản thân nên họ chỉ tham gia hiến máu khi có đủ điều kiện.
- Tạo mối giao lưu tốt đẹp giữa tuyên truyền viên với người hiến máu vì thế - trong những chừng mực nhất định - người hiến máu có thể trở thành cộng tác viên cảm tình viên hay hội viên của phong trào vận động hiến máu nhân đạo.
- Hiệu quả tuyên truyền bền vững có thể đánh giá dễ dàng.
+ Khó khăn: - Tốn kém về thời gian công sức và tiền của.
- Khi áp dụng thái quá người hiến máu có thể cảm thấy bị làm phiền.
- Có nguy cơ làm phát sinh các mối quan hệ phức tạp.

Người hiến máu vận động người hiến máu: Thông qua quá trình trao đổi và cung cấp thông tin tại điểm hiến máu (Chăm sóc người hiến máu nhân đạo tại điểm hiến máu) người tuyên truyền viên sẽ gửi những người tham gia hiến máu nhân đạo một vài bộ tài liệu về hiến máu nhân đạo và khuyến khích họ chia sễ trao đổi và cung cấp các thông tin đó đến những người xung quanh: Gia đình bạn bè người thân hàng xóm đồng nghiệp ...
+ Thuận lợi: - Người hiến máu sẽ ding tình cảm thân thuộc của mình để vận động người thân nên hiệu quả tuyên truyền cao hơn.
- Không mất thời gian tuyên truyền nhưng vẫn đưa được thông tin đến nhiều người với hiệu quả tuyên truyền khá cao
- Làm cho người hiến máu cảm thấy họ thực sự quan trọng với cộng động (ngay cả khi họ không hiến máu).
- Một số người hiến máu sẽ có thể trở thành cảm tình viên - hôi viên của phong trào vận động hiến máu nhân đạo.
+ Khó khăn: - Nếu không giải thích và tư vấn đầy đủ các thông tin về hiến máu nhân đạo có nguy cơ bị người hiến máu nhân đạo hiểu sai lệch hiểu không đầy đủ và cung cấp những thông tin thiếu sót đó cho người khác.
- Người hiến máu chưa chắc đã có đủ khả năng tuyên truyền và thuyết phục nên có trường hợp gây phản cảm ở đối tượng được vận động.
- Trong một số trường hợp ở một số hoàn cảnh người hiến máu có thể không trợ giúp được công tác tuyên truyền theo phương thức này.

Tuyên truyền lưu động: Quá trình tập trung một số lượng lớn tuyên truyền viên sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân với đội hình - đội ngũ chỉnh tề tiến hành diễu hành qua các trục đường trong lộ trình đã được thống nhất dựng sẵn từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc theo kế hoạch chi tiết (đi từ đâu đến đâu; dừng lại ở những chỗ nào; tại nơi dừng chan sẽ tiến hành làm những gì ...) nhằm mục đích gây sự chú ý và mối quan tâm cho những đối tượng được vận động về hiến máu nhân đạo. Đây là một trong những phương thức tuyên truyền quy mô lớn có hiệu quả cao thường được thực hiện ở cấp Hội hay cấp Chi hội. Tuyên truyền lưu động là phương thức tuyên truyền có sức quảng bá và ảnh hưởng rất lớn nên thường được sử dụng trong các dịp đạc biệt nhằm phô trương thanh thế của Hội hay Chi hội đối với công chúng.
+ Thuận lợi: - Dễ dàng gây được ấn tượng cho đối tượng được vận động do quy mô tổ chức và đội hình - đội ngũ.
- Cùng một lúc tuyên truyền đến nhiều đối tượng nên chi phí tuyên truyền tính riêng cho từng đối tượng không cao.
- Vì không có sự tiếp xúc trực tiếp với đối tượng được vận động nên có thể huy động cả lực lượng cảm tình viên và hội viên mới tham gia.
- Gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với các cảm tình viên và hội viên mới của Hội hay Chi hội nên có sức thu hút và giữ chân các hội viên rất lớn.
+ Khó khăn: - Nếu tổ chức không bài bản có thể gây phản cảm ở đối tượng được vận động và cả các cảm tình viên - hội viên mới của Hội hay Chi hội. Ngoài ra còn có thể gây mất an toàn giao thông.
- Đòi hỏi các tuyên truyền viên khi tham gia lưu động phải có phương tiện đi lại có đồng phuc của Hội và có tính tự giác chấp hành kỷ luật cao.
- Cần dự trù trước các chi phí phát sinh các vấn đề đột xuất xảy ra khi đi lưu động như: Hỏng xe tắc đường thay đổi lộ trình lưu động và sức khoẻ hội viên tham gia tuyên truyền ...
- Người phụ trách lưu động phải theo dõi sát sao các tuyên truyền viên xử lý tốt các tình huống phát sinh đột xuất trên đường và trong quá trình lưu động.
- Cần kết hợp với phương thức Dán phát tài liệu treo băng rôn áp phích cổ vũ hiến máu nhân đạo để nâng cao hiệu quả của cả hai phương thức.

Tuyên truyền tuyến phố: Là quá trình người tuyên truyền viên trao đổi trực tiếp và gián tiếp các nội dung thông tin về hiến máu nhân đạo cho các đối tượng được vận động thông qua tài liệu tuyên truyền tại các khu phố được làm nổi bật bởi cờ quạt - băng rôn - áp phích - biểu ngữ - khẩu hiệu ... nhằm mục đích gây được sự quan tâm mối thiện cảm và sự chú ý của đối tượng được vận động về hiến máu nhân đạo. Giống như Tuyên truyền lưu động phương thức này không được sử dụng thường xuyên nhưng có sức quản bá va thu hút rất lớn. Mặc dù vậy tầm ảnh hưởng của Tuyên truyền tuyến phố thường chỉ giới hạn ở các khu vực nhất định.
+ Thuận lợi: - Có thể kết hợp với Phát thanh về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu trên các phương tiện truyền thông đai chúng để tạo hiệu quả tuyên truyền nổi bật.
- Gây được ấn tượng mạnh với đối tượng được vận động về hiến máu nhân đạo đặc biệt là các hộ dân cư trong khu phố và các cảm tình viên- hội viên mới và tuyên truyền viên của Hội hay Chi hội.
- Chi phí tuyên truyền tính cho từng đối tượng được vận động không cao.
- Có thể huy động cả lực lượng cảm tình viên và hội viên mới tham gia tuyên truyền.
- Trong quá trình tuyên truyền việc xâm nhập của các tuyên truyền viên vào hộ gia đình trở nên dễ dàng hơn vì lúc này người dân đang tò mò và quan tâm đến phong trào hiến máu nhân đạo.
+ Khó khăn: - Nếu tổ chức không bài bản có thể gây phản cảm ở đối tượng được vận động và cả các cảm tình viên - hội viên mới của Hội hay Chi hội. Ngoài ra còn có thể gây mất an toàn giao thông.
- Việc tổ chức phát thanh treo băng rôn - khẩu hiệu vận động hiến máu nhân đạo phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương các nội dung thông tin đăng tải phải phù hợp với văn hoá - chính trị pháp luật và được các cơ quan chức năng xét duyệt và cho phép.
- Công tác chuẩn bị công phu nhiều giai đoạn với nhiều thành phần tham gia do vậy đòi hỏi phải tập trung trong một thời gian khá dài mới có thể thành công.
- Đòi hỏi phải có đủ tuyên truyền viên tham gia tuyên truyền kinh phí tổ chức lớn nhiều vấn đề phát sinh cần dự trù và giải quyết.
- Người phụ trách tuyên truyền phải theo dõi sát sao các thành viên xử lý tôt các vấn đề phát sinh trong quá trình tuyên truyền (vấn đề đột xuất). Bên cạnh đó các thành viên khi tham gia tuyên truyền cần có ý thức giữ gìn kỷ luật có đồng phục của Hội và có tinh thàn trách nhiệm cao.

Giao lưu kết hợp với tuyên truyền về hiến máu nhân đạo: Quá trình trao đổi thông tin tình cảm thái độ về hiến máu nhân đạo giữa một nhsm tuyên truyền viên với một nhóm đối tượng được vận động về hiến máu nhân đạo thông qua một buổi giao lưu về một chủ đề nào đó nhân một dịp nào đó. Trong quá trình giao lưu người tuyên truyền viên sẽ khéo léo đưa ra các nội dung thông tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu nhằm mục đích giúp cho đối tượng được vận động có có nhận thức đầy đủ thái độ đúng đắn và hành vi phù hợp về hiến máu nhân đạo. Tuy nhiên điều quan trọng nhất trong phương thức này là thu hút cảm tình viên - hội viên mới cho hoạt động Hội và quảng bá hình ảnh của người tuyên truyền viên trong công chúng.
+ Thuận lợi: - Phong cách tuyên truyền nhẹ nhàng dễ đo vào lòng người nên hiệu quả tuyên truyền khá cao.
- Trong không khí giao lưu thân mật người tuyên truyền viên dễ dàng nắm bắt tâm tư tình cảm và phản ứng của đối tượng được vận động để có cách xử lý tốt nhất.
- Nếu tổ chức giao lưu ấn tượng có thể thu hút được nhiều cảm tình viên - hội viên mới tham gia hoạt động trong phong trào vận động hiến máu nhân đạo.
+ Khó khăn: - Tốn kém về thời gian công sức và tiền của.
- Đòi hỏi phải có nhiều tuyên truyền viên cùngtham gia trong khi đó trình độ - kiến thức và phong cách của các tuyên truyền viên khác nhau là không giống nhau do đó rất khó để các tuyên truyền viên có thể kết hợp với nhau trong quá trình tuyên truyền.
- Đòi hỏi người đúng ra tổ chức buổi giao lưu phải có kỹ năng tổ chức các sự kiện kỹ năng sinh hoạt cộng đồng và kỹ năng hoạt động nhóm.
- Chương trình giao lưu phải được dàn dựng công phu bài bản có dự tính đến những tình huống phát sinh và khả năng ứng xử trong các tình huống đó.
- Người dẫn chương trình cần có phong cách thoải mái đĩnh đạc tự tin; phong cách ăn nói lưu loát và truyền cảm.

Phát thanh về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu trên các phương tiện truyền thông đai chúng: Quá trình người tuyên truyền viên thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng phát thanh các bài viết bài nói chuyện hay các bản nhạc về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu qua đó cung cấp thông tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu đến một số lượng rất lớn đối tượng được vận động hiến máu nhân đạo nhằm mục đích giúp cho đối tượng được vận động có nhận thức đầy đủ thái độ đúng đắn và hành vi phù hợp về hiến máu nhân đạo.
+ Thuận lợi: - Cùng một lúc tuyên truyền được đến một số lượng lớn đối tượng được vận động nên hiệu quả tuyên truyền khá cao đặc biệt việc tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông được quản lý do đó càng dễ gây thiện cảm tạo lòng tin cho người được vận động.
- Thời lượng tuyên truyền không nhiều nhưng có sức thuyết phục lớn và tập trung vào một khía cạnh nào đó của vấn đề hiến máu nhân đạo (thường là: sự cần thiết của hiến máu nhân đạo trong công tác điều trị y tê; hiến máu theo chỉ dẫn của Bác Sỹ thì hoàn toàn có lợi cho sức khoẻ ...) vì vậy ít tốn thời gian nhưng vẫn có thể tuyên truyền chuyên sâu đến các đối tượng được vận động.
+ Khó khăn: - Chi phí tuyên truyền khá cao.
- Cần phải được sự đồng ý và xét duyệt nội dung bài viết của các cơ quan chủ quản.
- Thời gian tuyên truyền phải hợp lý tránh làm phiềm hay gây khó chịu cho các đối tượng được vận động. Nội dung bài phát thanh trong sáng dễ hiểu tránh dùng các thuật ngữ chuyên môn và phù hợp với văn hoá - phong tục tập quán của người dân.
- Hạn chế về thời gian và thời lượng phát sóng.
- Chỉ tuyên truyền được vào một thời điểm nhất định trong ngày do đó có một bộ phận đối tượng được vận động không có cơ hội để tiếp xúc với các thông tin về hiến máu nhân đạo.

Thiết kế Website giới thiệu về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu: Quá trình mà các Chi hội hay Hội tổ chức thiết kế và duy trì website giới thiệu về Hội - Chi hội và các vấn đề liên quan đến vận động - tuyên truyền hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu tổ chức các diễn đàn trao đổi thông tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các hội viên nói riêng và công chúng nói chung. Đồng thời đăng tải các thông tin thời sự về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu trong và ngoài Hội liên kết đến các website khác có liên quan để góp phần quảng bá và giới thiệu về tổ chức Hội phổ biến thông tin và gây sự chú ý mối quan tâm cho công chúng. Tạo điều kiện cho đối tượng được vận động (những người truy cập vào website) có thể tìm kiếm thông tin qua đó có được nhận thức đầy đủ thái độ đúng đắn và hành vi phù hợp về hiến máu nhân đạo.
+ Thuận lợi: - Nếu website được thiết kế đẹp mắt ấn tượng và rõ ràng thì sẽ gây được thiện cảm và mối quan tâm đặc biệt cho đối tượng được vận động do đó hiệu quả tuyên truyền rất cao.
- Đối tượng được vận động thường chủ động vào website để tìm kiếm thông tin do đó họ có cảm giác tự nguyện và không bị gò ép.
- Có thể tuyên truyền mọi lúc mọi nơi mọi đối tượng.
- Thời gian tuyên truyền không hạn chế chỉ phụ thuộc vào người được vận động.
+ Khó khăn: - Cần người có trình độ thiết kế website với kiến thức chắc chắn về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu có kỹ năng quản trị mạng kỹ năng khai thác và xử lý thông tin trên mạng.
- Để tránh bức xúc cho người duyệt website cần hạn chế các pop-up quảng cáo - tuy nhiên muốn hạn chế điều này cần phải mua tên miền với chi phí rất tốn kém.
- Yêu cầu thành lập được Ban quản trị mạng với nhiệm vụ theo dõi sát sao các thông tin đăng tải trên website vì một thông tin có thể được biết đến bởi nhiều người và do vậy có sức lan tỏa rất lớn.

Kịch ngắn - tiểu phẩm về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu (Sân khấu - diễn đàn): Quá trình trao đổi thông tin tình cảm thái độ giữa tuyên truyền viên với đối tượng được vận động về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu thông qua việc cùng nhau dàn dựng các vở kịch ngắn - tiểu phẩm để nói về một vấn đề liên quan đến hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu nhằm mục đích làm cho đối tượng được vận động có nhận thức sâu hơn về một khía cạnh nào đó của hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu. Thông thường các vở kịch ngắn hay tiểu phẩm được dàn dựng và trình diễn sẽ có sự tham gia của khán giả (trong lần diễn lại thứ hai để thay đổi tình huống kịch - nhân vật trung tâm không phải chịu hậu quả đã được lần diễn đầu tiên đề cập đến) do đó các tuyên truyền viên có thể đánh giá cộng đồng về các vấn đề liên quan đến hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu từ đó có phương pháp tiếp cận và nội dung tuyên truyền phù hợp.
+ Thuận lợi: - Việc tổ chức các sân khấu - diễn đàn có thể thu hút một số lượng lớn các khán giả - và cũng là các đối tượng được vận động.
- Sự tham gia của khán giả giúp cho các tuyên truyền viên có thể định hướng tốt hơn công tác tuyên truyền - vận động về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu trong cộng đồng đó.
- Với phương thức tuyên truyền độc đáo này chắc chắn hiệu quả tuyên truyền sẽ cao vì các khán giả được trực tiếp tham gia và có ấn tượng tốt với các tuyên truyền viên do đó họ dễ dàng chấp thuận các nội dung thông tin mà tuyên truyền viên cung cấp.
+ Khó khăn: - Đòi hỏi các tuyên truyền viên tham gia phải biết cách xử lý nhanh nhạy các tình huống biết cách đóng vai và thể hiện cảm xúc.
- Công tác dàn dựng và trình diễn có sự tham gia của người dân đòi hỏi phải chuẩn bị công phu với các tình huống kịch cố định.
- Kinh phí tuyên truyền khá lớn.
- Việc tổ chức phương thức tuyên truyền này đòi hỏi phải kết hợp được với một chương trình văn nghệ có sẵn của địa phương vì chỉ khi đó mới tập hợp được nhiều đối tượng được vận động tuy nhiên không phải lúc nào sự kết hợp này cũng đựoc phép.
Phóng sự - bản tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu trên các phương tiện thong tin đại chúng: Phương thức này tương tự như Phát thanh về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu trên các phương tiện truyền thông đai chúng tuy nhiên có sự hỗ trợ trực tiếp của người thực - việc thực và được thực hiện theo hình thức thảo luận - trao đổi (với sự hỗ trợ của hình ảnh khi tổ chức phát sóng qua truyền hình) do đó gây ấn tượng mạnh đối với đối tượng được vận động. Trong phương thức này tuy không trực tiếp nói đến các thông tin liên quan đến hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu nhưng lại có tác động gợi mở rất lớn qua đó đối tượng được vận động sẽ tự mình thu thập thông tin tìm hiểu về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu để có nhận thức đầy đủ thái độ đúng đắn và hành vi phù hợp về hiến máu nhân đạo.
+ Thuận lợi: - Cùng một lúc tuyên truyền được đến một số lượng lớn đối tượng được vận động nên hiệu quả tuyên truyền khá cao đặc biệt việc tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông được quản lý do đó càng dễ gây thiện cảm tạo lòng tin cho người được vận động.
- Thời lượng tuyên truyền không nhiều nhưng có sức thuyết phục lớn và tập trung vào một khía cạnh nào đó của vấn đề hiến máu nhân đạo (thường là: sự cần thiết của hiến máu nhân đạo trong công tác điều trị y tế; hiến máu theo chỉ dẫn của Bác Sỹ thì hoàn toàn có lợi cho sức khoẻ ...) vì vậy tốn ít thời gian nhưng vẫn có thể tuyên truyền chuyên sâu đến các đối tượng được vận động.
- Trong quá trình tuyên truyền nhận được sự tham gia của những người đã từng tham gia hiến máu nhân đạo nhiều lần những chuyên gia về huyết học - truyền máu nên đối tượng được vận động dễ dàng tin tưởng vào các nội dung thông tin được cung cấp.
- Thông qua tuyên truyền có thể cung cấp các thông tin về người thực - việc thực liên quan đến hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu cho chính các tuyên truyền viên - đây là những thông tin hết sức qúy báu phục vụ cho công tác tuyên truyền - vận động hiến máu nhân đạo.
+ Khó khăn: - Chi phí tuyên truyền cao.
- Cần phải được sự đồng ý và xét duyệt nội dung bài viết của các cơ quan chủ quản.
- Thời gian tuyên truyền phải hợp lý tránh làm phiền hay gây khó chịu cho các đối tượng được vận động. Nội dung chương trình phải trong sáng dễ hiểu tránh dùng các thuật ngữ chuyên môn và phù hợp với văn hoá - phong tục tập quán của người dân.
- Hạn chế về thời gian và thời lượng phát sóng.
- Chỉ tuyên truyền được vào một thời điểm nhất định trong ngày do đó có một bộ phận đối tượng được vận động không có cơ hội tiếp xúc với các thông tin về hiến máu nhân đạo.
- Để thực hiện được phương thức tuyên truyền này cần sự liên lạc và thống nhất hoạt động giữa đơn vị tổ chức tuyên truyền với người được phỏng vấn người hiến máu nhân đạo nhiều lần. Điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được do thời gian và công việc của mỗi người là khác nhau.

Gặp mặt và tôn vinh người hiến máu nhân đạo nhiều lần: Đây là một chương trình có quy mô lớn được tổ chức thường niên bởi tổ chức Hội. Trong chương trình này thông qua diễn đàn Hội sẽ tổ chức lễ mittinh nhằm mục đích tôn vinh những người đã từng hiến máu nhân đạo nhiều lần thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội sau đó là một buổi giao lưu - gặp mặt những gương mặt điển hình để thông qua đó gửi các thông điệp về hiến máu nhân đạo đến với người dân. Thông thường chương trình này cần có sự góp mặt của thông tấn báo chí và đài truyền hình từ đó hình ảnh và tin bài về buổi lễ tôn vinh và gặp mặt sẽ nhanh chóng được công chúng biết đến thông qua các bản tin thời sự từ đó kích thích người dân tìm hiểu về hiến máu nhân đạo.
+ Thuận lợi: - Sự góp mặt của người thực - việc thực trong một chương trình được tổ chức hoành tráng và dàn dựng công phu có thể tạo nên cú sốc đối với người dân khiến cho họ có thiện cảm nhiều hơn về phong trào hiến máu nhân đạo.
- Những người đã từng hiến máu nhân đạo nhiều lần khi được mời tham gia chương trình một cách trang trọng thường sẽ sẵn sàng tham dự trong chương trình họ sẽ nói lên các cảm xúc và suy nghĩ thực của bản thân về hiến máu nhân đạo - và con đường mà họ đến với hiến máu nhân đạo - qua đó có tác dụng khuyến khích người dân tham gia hiến máu nhân đạo.
+ Khó khăn: - Kinh phí tổ chức rất lớn thường phải phối hợp tổ chức và xin tài trợ từ các tổ chức cấp trên như Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và Viện huyết học - truyền máu trung ương.
- Chương trình cần được dàn dựng công phu trang trọng và hoành tráng để tạo thiện cảm đặc biệt và mối quan tâm sâu sắc cho người dân về hiến máu nhân đạo.
- Công tác tổ chức phải chuẩn bị rất chi tiết dự trù được các vấn đề phát sinh trong chương trình để có cách thức ứng xử phù hợp.
- Việc tổ chức chương trình và nội dung chương trình phải nhận được sự xét duyệt và cho phép của các cơ quan chức năng của bộ Văn hóa - Thông tin.

Hội thi thơ ca văn nghệ về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu: Đây là một chương trình được Hội tổ chức hết sức quy mô diễn ra trong một thời gian dài trong đó các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ tích cực tìm hiểu các nội dung thông tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu để viết bài dự thi với các thể loại khác nhau như: Thơ văn truyện ngắn tiểu phẩm kịch nói bài hát ... Sau đó việc cho xuất bản và công diễn các tác phẩm dự thi đoạt giải sẽ tạo điều kiện để làm cho người dân hiểu biết và có thiện cảm hơn về phong trào hiến máu nhân đạo. Từ đó thúc đẩy người dân tích cực tìm hiểu sâu hơn về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu để có nhận thức đầy đủ thái độ đúng đắn và hành vi phù hợp về hiến máu nhân đạo.
+ Thuận lợi: - Thông qua hội thi các vấn đề liên quan đến hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu sẽ được đề cập đến một cách nhẹ nhàng và đầy nghệ thuật nên rất dễ dàng gây thiện cảmvà đi vào trí nhớ của người dân.
- Nội dung của các tác phẩm dự thi có thể là nguồn tài liệu hết sức quý giá trong công tác tuyên truyền - vận động hiến máu nhân đạo của các tuyên truyền viên.
- Quy mô tổ chức hoành tráng với nhiều tầng lớp nhân dân tham gia nên thu hút được sự chú ý của nhiều tổ chức xã hội nhiều cơ quan - doanh nghiệp - xí nghiệp tham dự với lượng bài dự thi phong phú cả về chủng loại lẫn chất lượng do vậy các thông tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu cũng được phổ biến sâu rộng hơn.
+ Khó khăn: - Kinh phí tổ chức rất lớn thường phải phối hợp tổ chức và xin tài trợ từ các tổ chức cấp trên như Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
- Chương trình tổ chức hội thi cần được dàn dựng công phu cơ cấu giải thưởng rõ ràng - hợp lý thành lập được Hội đồng giám khảo cuộc thi có uy tín và tinh thần trách nhiệm cao.
- Chương trình cần được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia dự thi.
- Việc tổ chức hội thi bắt buộc phải được thông qua nội dung và nhận được sự cho phép của bộ Văn hóa - Thông tin.

Hội nghị mittinh diễu hành quy mô lớn cổ vũ hiến máu nhân đạo nhân các dịp đặc biệt: Đây cũng là một chương trình được Hội tổ chức và dàn dựng công phu với kinh phí rất lớn cùng sự tham gia của nhiều phóng viên báo - đài để đưa tin ảnh về hiến máu nhân đạo nhân những dịp đặc biệt như: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 7/4; Ngày thế giới dành cho người hiến máu - 14/6 ... Thông thường trong chương trình sẽ có một buổi họp báo giữa Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với các phóng viên báo chí qua đó các nội dung thông tin về hiến máu nhân đạo sẽ được cung cấp một cách chính xác và đầy đủ nhất cho người dân thông qua báo chí và đài truyền hình. Diễn biến về buổi hội nghị lễ mittinh và lễ diễu hành cũng sẽ được phản ánh trong các bản tin thời sự của các báo - đài liên quan. Thông qua hoạt động này người dân sẽ quan tâm nhiều hơn đến hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu. Góp phần xóa bỏ các quan niệm sai lệch (nếu có) trong nhân dân về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu.
+ Thuận lợi: - Sự góp mặt của các cơ quan truyền thông sẽ giúp cho người dân dễ dàng tin tưởng hơn vào các nội dung thông tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu.
- Thông qua hoạt động này góp phần quảng bá uy tín và hình ảnh của tổ chức Hội Thanh Niên Tình Nguyện Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo thành phố Hà Nội bảo đảm vai trò đi đầu của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền - vận động hiến máu nhân đạo.
- Chương trình được thực hiện làm cho người dân có cảm tình hơn với các tuyên truyền viên của Hội - do đó việc tiếp cận trao đổi và chia sẻ thông tin của các tuyên truyền viên về sau sẽ trở nên thuận tiện hơn.
+ Khó khăn: - Kinh phí tổ chức rất lớn thường phải phối hợp tổ chức và xin tài trợ từ các tổ chức cấp trên như Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
- Chương trình cần tổ chức công phu có kế hoạch trước nhiều tháng để có giấy mời gửi đến các cá nhân và các cơ quan hữu trách.
- Cần tổ chức một buổi hợp báo trang trọng lịch sự với đầy đủ tài liệu kỹ thuật liên quan đến các nội dung thông tin về hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu.
- Lễ diễu hành lễ miitinh cần tổ chức quy mô hoành tráng phù hợp với phong tục tập quán nhưng vẫn giữ được an toàn cho những người tham dự.
Ban chỉ đạo HMTN tỉnh Tây Ninh Blood Donor Day image
 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17094','lfnmponed4rdas53bqdp49rr84','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 10:17:01','/a216109/ky-nang-tuyen-truyen-hien-mau-nhan-dao.html')