TỔNG QUAN VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TÂY NINH

 


 

Tây Ninh nằm trong vùng Đông Nam bộ. Diện tích tự nhiên 4.035 4 km2 có 9 đơn vị hành chính (8 huyện và 1 thị xã) trong đó thị xã Tây Ninh là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Dân số 1.064.800 người (nguồn: www.gso.gov.vn)

Ranh giới của tỉnh:

- Phía Đông giáp tỉnh Bình Dương Bình Phước.

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

- Phía Tây và Bắc giáp với Vương quốc Cambodia

Tây Ninh có đường biên giới với Cambodia dài khoảng 240km hai của khẩu chính là cửa khầu quốc tế Mộc Bài và Xa mát; đồng thời còn có nhiều của khẩu tiểu ngạch khác.

1. Số liệu chung (năm 2009):

Tỉnh Tây Ninh có 8 huyện và 1 thị xã. Tổng số xã phường thị trấn: 95

Hiện nay cơ sở Hội đã được thành lập từ tỉnh đến tận ấp khu phố. Toàn tình có 100% huyện thị xã; xã phường thị trấn trung tâm giáo dục thường xuyên trường chuyên nghiệp trung học phổ thông trung học cơ sở tiểu học và 40 trường mẫu giáo có tổ chức Hội.

- Tổng số cán bộ Hội 3 cấp: 149 trong đó có 45 cán bộ chuyên trách.

- Tổng số hội viên hiện nay là 96.728.

- Tổng số Thanh thiếu niên: 40.814

- Tổng số Tình nguyện viên: 1.655

- Tổng số Hội cơ sở: 244 trong đó có 15 Hội cơ sở trực thuộc tỉnh.

- Tổng số chi Hội: 10.002

- Tổng số Hội cơ sở và chi Hội trong trường học là 457.

2. Danh sách các huyện thị xã và chức danh chủ tịch Hội cấp huyện như sau:

- Hội Chữ thập đỏ Thị xã Tây Ninh/ Bà Võ Thị Hiệp

- Hội Chữ thập đỏ Châu Thành/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga

- Hội Chữ thập đỏ / Ông Nguyễn Văn Khoắc

- Hội Chữ thập đỏ Tân Châu/ Ông Trần Trí Lẽn

- Hội Chữ thập đỏ Tân Biên/ Ông Nguyễn Hồng Chỉ

- Hội Chữ thập đỏ Dương Minh Châu/ Ông Nguyễn Châu Minh

- Hội Chữ thập đỏ Gò Dầu/ Ông Huỳnh Tùng Huy

- Hội Chữ thập đỏ Bến Cầu/ Ông Nguyễn Công Danh

- Hội Chữ thập đỏ Trảng Bàng/ Ông Trần Nam Trẹt

                                              

                                                Ngô Phượng

Assignment Help

Assignment Help

This Is Really A Great Stuff For Sharing. Thanks For Sharing.  https://www.homeworkaustralia.com/

Finance Homework and Project

Finance Homework and Project

This Was A Great And Interesting Article To Read. I Have Really Enjoyed All Of This Very Cool Information   https://www.finance-assignments.com/

delete bing search history

delete bing search history

In an environment of net surfing all history of surfing should not be shown to every one but what if the net user don't know how to clear all his surfing data of bing then a very simple way is to go through the webpage and get the knowledge about how to clear the history of bing in perfect way.

Jonathan David

Tay Ninh Red Cross

Tay Ninh Weather Forecast. Giving a nearby 3 hourly Tay Ninh climate figure of rain, sun, wind, moistness, and temperature. The Long-extend 10 day conjecture likewise incorporates detail for Tay Ninh climate today. essay help

William riley

Great post

In an environment where hard work does not always a pay-off, many students are choosing to hire the Custom Essay Help UK to ensure that their work always succeeds. Take a cue from them; contact us to get started today!

http://essay-writing.company/

http://essay-writing.company/

That's interesting. I hope you'll add here more materials on the topic later. It would be really useful for all of us.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17094','cfp64an5c4dr5rj7llftahf0k2','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 10:15:35','/a222625/tong-quan-ve-hoi-chu-thap-do-tinh-tay-ninh.html')