Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về sự khoan dung và lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

 


THỂ LỆ

Cuộc thi Tìm hiểu về sự khoan dung và lòng nhân ái

của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 23- KHLT ngày 30/6/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Đoàn Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh về cuộc thi "Tìm hiểu về sự khoan dung và lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh" Ban Tổ chức Hội thi đề ra câu hỏi và thể lệ thi như sau:

I. CÂU HỎI:

1. Bạn hãy kể một câu chuyện mà bạn biết về sự khoan dung và lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm nghĩ của bạn về câu chuyện ấy.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân cho đức tính của người Việt Nam là thương người làm việc nghĩa. Bạn hãy làm rõ đức tính ấy.

3. Bạn hãy viết cảm nhận của bạn từ 500 đến 1.000 chữ về sự khoan dung và lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Hồ Chí Minh có nói rằng: "Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ".

Theo bạn chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện lời nói trên của Người?

II. THỂ LỆ:

1. Quy định chung:

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trình bày rõ ràng sạch đẹp trên khổ giấy A4 khuyến khích nhiều hình ảnh minh họa.

- Không phô tô sao chép giống nhau.

- Nộp bài đúng thời gian quy định. Bài đạt giải phải thể hiện đủ yêu cầu 4 nội dung của câu hỏi. Các bài hay sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị cho đăng trên Báo Tây Ninh và biên tập thành kỷ yếu.

2. Thời gian:

- Thời gian nhận bài: bắt đầu từ khi phát động đến hết ngày 31/10/2010 theo dấu của Bưu điện hoặc ngày nộp. Bài dự thi nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội CTĐ tỉnh hoặc Thư viện tỉnh.

* Địa chỉ: Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh 040 Lê Lợi phường II thị xã Tây Ninh.

                  ĐT: 066.3822350 (Văn phòng Tỉnh Hội).

* Địa chỉ: Thư viện tỉnh 83 Phạm Tung phường III thị xã Tây Ninh.

Hội CTĐ các huyện thị xã có trách nhiệm giám sát và hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân tham gia cuộc thi được thuận lợi và thành công tốt đẹp.

- Thời gian phát thưởng: Nhân kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2010 và Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/2010.

3. Tài liệu:

- Sách và tài liệu tìm hiểu và tham khảo ở các Thư viện huyện tỉnh thư viện các trường học.

- Hồ Chí Minh toàn tập.

- Các sách báo được phát hành trong nước.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải thưởng cá nhân:

- 01 giải nhất                              1.500.000 đồng

- 02 giải nhì mỗi giải                 1.000.000 đồng

- 03 giải ba mỗi giải                     700.000 đồng

- 20 giải khuyến khích mỗi giải   200.000 đồng      

2. Giải thưởng tập thể:

- 01 giải nhất                              3.000.000 đồng

- 02 giải nhì mỗi giải                 1.500.000 đồng

- 03 giải ba mỗi giải                  1.000.000 đồng

- 10 giải khuyến khích mỗi giải   400.000 đồng

Trên đây là Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về sự khoan dung và lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ban Tổ chức kêu gọi các tổ chức cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.


Company Registration Services in India

Private Company Registration


Good blog post. I want to thank you for interesting and helpful information and I like your point of view. Thank you! I love to read this type of material Good and attractive information I take from it. Thank you for posting such a good article.

Company Registration Services in India

Private Limited Company Registration Procedure


Good blog post. I want to thank you for interesting and helpful information and I like your point of view. Thank you! I love to read this type of material Good and attractive information I take from it. Thank you for posting such a good article.

Company Registration Services in India

Private Limited Company Registration Procedure


Good blog post. I want to thank you for interesting and helpful information and I like your point of view. Thank you! I love to read this type of material Good and attractive information I take from it. Thank you for posting such a good article.

Ashwin kr

happy wheels

Thank you so much fro this video game Junction.You guys must need to click on this website address and visit the homepage for free and online video games happy wheels online .Everyone loves to use through this Junction and you also need to do and share.thank you so much.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17094','9r2hrm82v1dcs3794pacvkuap0','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 10:15:25','/a248443/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-ve-su-khoan-dung-va-long-nhan-ai-cua-chu-tich-ho-chi-minh.html')