Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh tổ chức đăng kí thi đua và tập huấn công tác Hội năm 2011

 

Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh tổ chức đăng kí thi đua
và tập huấn công tác Hội năm 2011
IMG_0012_640x480.jpg  72 KB
Đại diện lãnh đạo các đơn vị huyện Hội đăng kí thi đua

Trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kết quả đạt được trong năm 2010 ngày 18/02/2011 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị đăng kí thi đua và tập huấn công tác Hội năm 2011.

Hội nghị tập huấn có 130 lãnh đạo Hội các cấp trong tỉnh về dự. BS. Lê Trung Ngân Ủy viên BCH Trung ương Hội Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh đã triển khai làm rõ các văn bản của Đảng và Nhà nước ta về công tác chữ thập đỏ như: Luật hoạt động Chữ thập đỏ Nghị định 03/2011 của Chính phủ Chiến lược Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2020...

Ông Lê Quang Trung Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh làm rõ nội dung Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Công văn 122 của Tỉnh ủy và công tác tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng như hướng dẫn thảo luận một số vấn đề có liên quan đến công tác Hội năm 2011.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh Hội và 130 lãnh đạo Hội cơ sở đại diện Hội CTĐ 8 huyện Thị xã đã đăng kí giao ước thi đua với những nội dung như: tổ chức thành công đại hội Hội CTĐ trong năm 2011 thực hiện 01 công trình chào mừng đại hội hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển hội viên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh chỉ tiêu về CTXH CSSK HMNĐ. Kết quả 9/9 đơn vị đăng kí xếp loại xuất sắc.

Hội nghị kết thúc cùng ngày đem lại sự tự tin với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra đưa công tác chữ thập đỏ thực sự là nòng cốt trên mặt trận nhân đạo.
Ngô Phượng

IMG_0003_640x480.jpg  59 KB  IMG_0002_640x480.jpg  61 KB
BS. Lê Trung Ngân Ủy viên BCH TW Hội và ông Lê Quang Trung P. Chủ tịch TT Tỉnh Hội
tập huấn cho lãnh đạo Hội các cấp trong tỉnh.


IMG_0010_640x480.jpg  63 KB  IMG_0014_640x480.jpg  67 KB

lãnh đạo các đơn vị Huyện phát biểu và đăng kí thi đua.


IMG_0013_640x480.jpg  66 KB  IMG_0016_640x480.jpg  73 KB

Neha

Baluni

Good news. Appreciate this post. Thank you for compiling and sharing it. 

We published a research report of top React Native app developers and Blockchain app developers worldwide. Share your feedback with  us.

Neha

Baluni

Good news. Appreciate this post. Thank you for compiling and sharing it. 

We published a research report of top <a href="https://www.mobileappdaily.com/reports/top-react-native-developers-2018">React Native app developers</a> and <a href="https://www.mobileappdaily.com/reports/best-blockchain-development-companies-2018">Blockchain app developers</a> worldwide. Share your feedback with  us.

3 Week Diet

Reviews

This web page may be a walk-through you discover the details you wanted concerning this and didn't know who to inquire about. Glimpse here, and you'll certainly discover it.

Assignment Helper

Assignment Helper

Assignment help providers are an absolute genius when students are in need of do my assignment with thoroughly researched content and the addition of accurate references and citations, wherever required.

lynndboden

hermes dogon wallet replica

This wallet is quite large and it’s great when you need something bigger than the usual wallet size. The Dogon Wallet Replica is also available in different leathers, from smooth to grained leather as well as exotic leather. And you will be standing at the boutique for hours, thinking about which color you should choose. There are plenty of options.

AllAssignmentHelp.com reviews

AllAssignmentHelp.com reviews

Allassignmenthelp best for assignment writing and always provide top-quality paper. We at Top Quality Assignment believe that there is no shortcut to success and to attain success, hard work, dedication, and commitment must be present.Allassignmenthelp reviews best in writing unique assignment.

Assignment Help

Assignment Help || AllAssignmnetHelp

When you must switch to the World Wide Web to search for some Assignment help. Our high expert's professionals who have extensive experience in writing assignment will not only make you avail with the quality assignment, but you will also get plagiarism free assignment within the given time.

Swot Analysis Case Study

Swot Analysis Case Study

This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.
 

ColdFusion Homework Help

ColdFusion Homework Help

I appreciate this work amazing post for us I like it.
 

R Programming Project Assistance

R Programming Project Assistance

I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here