HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO HUYỆN GÒ DẦU

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO HUYỆN GÒ DẦU

    Thực hiện kế hoạch số 02/KH-HMNĐ ngày 19/01/2011 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu nhân đạo huyện Gò Dầu về việc tổ chức vận động hiến máu nhân đạo đợt I năm 2011.

    Ngày 17/02/2011 Tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu đã tổ chức hiến máu nhân đạo đợt I với hơn 250 lượt người đăng ký tham gia hiến máu là những người cán bộ cơ quan ban ngành đoàn thể Huyện và các bộ các xã thị trấn đặc biệt là công an viên huyện xã và cán bộ hội viên cũng nhiệt tình tham gia.

     Kết thúc buổi hiến máu nhân đạo đợt I/2011 đạt được 216 đơn vị máu tính đến nay được 289/654 đơn vị máu đạt 44 18% so với kế hoạch Tỉnh giao và 289/795 đơn vị máu đạt 36 35% so với kế hoạch Huyện. Trong đó có Ông Dương Quan Lớn Phó bí Thư xã Đoàn Bàu Đồn với trên 40 lần tham gia hiến máu nhân đạo là người luôn dẫn đầu về phong trào hiến máu nhân đạo của huyện nhà.

                                             HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN GÒ DẦU

 

Jacob liam

Assignment Help || AllAssignmnetHelp

Our expert guides dependably work in a state of harmony with the necessities given to us, and this makes our task arrangement a perfect one. We provide best online assignment help. Allassignmenthelp deals with all the contextual investigations and assignments relating to aces.

Natasha Aiken

Natasha Aiken

Development Programs  center inside one authoritative region of a region which generally populated by ethnic minority individuals with high rates of destitution Social systems investigation are attempted so as to comprehend the capacities College Assignments different partners satisfy, control flow, potential for association and limit assembling needs.

Liza

John

We exhaust so much cognizant and subliminal time, and vitality, in our life considering, discussing, and looking for a diversion that, as a general rule, we neglect to consider what excitement is; and, is about? online assignment help UK