Tin từ huyện Tân Biên

 

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ

NHÂN DÂN NHẬT BẢN BỊ ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN 

             Sáng ngày 24 tháng 03 năm 2011 Ban Thường vụ Hội Chức thập đỏ huyện Tân Biên tổ chức triển khai vận động ủng hộ nhân dân nhật Bản bị động đất và sóng thần trong cán bộ công nhân viên chức; cơ sở xã thị Trấn và trường học trong huyện.

Qua nội dung cuộc triển khai được sự thống nhất cao về mức vận động mỗi xã thị trấn vận động thấp nhất 10.000.000 đồng mỗi trường phát động cho các em học sinh nhịn ăn quà sáng đóng góp ủng hộ riêng giáo viên và công nhân viên trường và công nhân viên chức trong toàn huyện đóng góp một ngày lương.

Tính từ ngày phát động vận động đến ngày 18 tháng 04 năm 2011 Hội đã vận động quyên góp được 129.479.000 đồng và chuyển về trên kịp thời giúp cho đồng bào Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần gây ra.

                                                  Nguyễn Hồng Chỉ

                                          Chủ tịch Hội CTĐ Tân Biên

 

gloria

stagg

Finding good teachers is getting harder every day. Those that build a good custom personal statement and happy relationship with the students need to kept. School board members that have no real relationship with those teachers and students have no connection to the classroom so don't fully understand the effects of such a program. We don't need to :grow robots. Those we can make in the shop. Kids are people and need to treated as such, and especially at that age.