Danh sách đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tỉnh Tây Ninh-Nhóm 2: Tân Châu-Tân Biên-Dương Minh Châu

By Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh


Danh sách đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tỉnh Tây Ninh-Nhóm 2: Tân Châu-Tân Biên-Dương Minh ChâuNHÓM II: TÂN CHÂU TÂN BIÊN DƯƠNG MINH CHÂU

07

                Ngô Gia Nam

1977

BT Xã đoàn Tân Lập Tân Biên

0919156283

08

Nguyễn Hoàng Minh                

1979

PBT Xã đoàn Thạnh Bắc Tân Biên

0909766292

09

Nguyễn Minh Lưu

1985

KP4 Thị Trấn Dương Minh Châu

0985662885

10

Nguyễn Thị Hiền

1980

Bàu Dài Phước Ninh DMC

0984702612

11

        Phùng Tấn Khoa

1982

Xã Phan Dương Minh Châu

0977121161

12

Ngô Thanh Võ

1986

Ninh Bình Bàu Năng DMC

0914135160

13

Nguyễn Thị Thúy Hằng                  

1986

BT chi đoàn KP4 Thị Trấn DMC

0968203233

14

                  Đinh Thị Hải

1986

PBT chi đoàn KP4 Thị Trấn DMC

nt

15

Nguyễn Thanh Liêm

1982

PBT. Đoàn Chà Là DMC

0933247300


More...

Danh sách đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tỉnh Tây Ninh-Nhóm 1

By Hội Chữ thập đỏ Tây NinhDanh sách đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tỉnh Tây Ninh-Nhóm 1

DANH SÁCH

Đội Thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tỉnh Tây Ninh

NHÓM I: CÁN BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đơn vị công tác

Số điện thoại liên lạc

Nam

Nữ

01

Nguyễn Hồng Lịch

1960

 

Chánh Văn Phòng Hội CTĐ Tỉnh

Di Động 0919961280 cơ quan 066 3822 350  

02

Nguyễn Văn Hùng

1969

 

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh

0907235038

03

Phạm Thúy Kiều

 

1979

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh

0972 052250

04

 

Nguyễn T Tuyết Hằng

 

1976

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh

0916319024

05

                Phùng Quốc Lợi

1980

 

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh

0955232332

06

              Đào Thị Thu Thảo

 

 

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh
 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17094','qavtjfehb3odaedvn08r3u9nq5','0','Guest','0','54.196.98.96','2018-08-17 10:16:11','/ac29857/cac-doi-xung-kich.html')